Slider responsive

Webinar on outdoor lighting (in Danish)

This webinar will be in Danish language only, but could be relevant for others in the Nordic countries.

 

LYS - som løsning og problem

I flere kommuner får man klager fra borgere, der generes af lys fra idrætsanlæg. Særligt ved kunstgræsbaner, som bruges mere intensivt og til sent om aftenen, er både lys og støj et problem. Lyset generer også naturen, dyrene og plantelivet – men hvorfor egentligt? Hvad er det ved lys, som er potentielt skadeligt og forstyrrende for både mennesker og dyr? Og hvordan skelner man mellem godt og dårligt lys?

 

Tirsdag d. 18 august 2020, kl. 13-14, gør to eksperter os klogere på emnet:

 

Paul Michael Petersen, professor, sektionsleder, DTU Fotonik
 

  - Forståelse for kernen i problemet – hvorfor og hvordan generer lys henholdsvis mennesker, dyr og natur?

  - Hvad siger videnskaben og nyeste forskning?

Måle- og analysemetoder:

  -  Hvordan måles der i dag?

  -  Hvad kan/bør vi arbejde henimod?

 

Kenneth Saxskiold, direktør og partner, NorthLED Aps
 

 - Konkrete løsninger: Hvad findes der er af produkter og teknologiske virkemidler på nuværende tidspunkt?

 - Korte introduktioner til både lavpraktiske og højteknologiske muligheder for at afhjælpe og forebygge lysgener.

 

Der er mulighed for at skrive spørgsmål i chatten undervejs, som besvares og diskuteres i sidste del af webinaret.

 

Tilmelding via dette link.

sports pitch lights